43. Leipzig Marathon

| Stadtsportbund Leipzig e.V.
Sportforum Leipzig (Red Bull Arena)
4 km, 10 km, 21,1 km, 42,2 km